USŁUGI GEODEZYJNE


- mapy dla celów projektowych

- wytyczenia obiektów budowlanych / budynków

- inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych

- geodezyjna obsługa inwestycji

- podziały działek

- badanie stanów prawnych nieruchomości

- wznowienia znaków granicznych


Usługi dodatkowe :

 - sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków